Privicy Policy wijndop.nl

Alle gegevens die door Wijndop.nl worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet  worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt.

Registreren van gegevens
Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Wijndop.nl is het  verwerken van uw bestelling en, indien gewenst, het  op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie.
We gebruiken het IP adres om  het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren, zodat hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de site (en digitale nieuwsbrieven) kan worden verbeterd.
De site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies  kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Doorlinken via de website
Onze site bevat links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot www.wijndop.nl behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites. Onze site stelt communities en forums beschikbaar aan onze bezoekers. Alle informatie die op die plekken wordt openbaar gemaakt, valt onder het publieke domein. Wees daarom zorgvuldig met de informatie die u daar eventueel vrijgeeft.

Beveiliging
Wijndop.nl gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

Rechten van bezoekers
Wijndop.nl zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen.

Vragen
Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring, de website van Wijndop.nl of uw ervaringen met onze site, kunt u contact met opnemen met:

Wijndop.nl
t.a.v. afd klantenservice
Middelwijkstraat 35
3764 CD Soest
Tel: 0878 707 525
e-mail: info@Wijndop.n